Arion Muziek
 
 
Voor bedrijven  

Het Slavenkoor, vocal workshop van 2 uur

Voorbeeld van een workshop, zoals eens heeft plaatsgevonden.

Het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi is een bijzonder gepassioneerd lied dat een sfeer van saamhorigheid, hoop, verdriet en standvastigheid uitstraalt. Alom bekend en geliefd, blijkt het een dankbaar workshopthema dat intens beleefd wordt.

Dit vocale werk is gedeeltelijk eenstemmig gecomponeerd, maar er zijn ook twee- en driestemmige passages. Daarmee is het uitermate geschikt voor een workshop waarin stevig en geconcentreerd gewerkt wordt. De tekst kan naar believen in het Italiaans danwel in Nedelandse vertaling worden gezongen.

Programma

Het zingen wordt voorafgegaan door een toelichting over deze opera en enkele aanverwante wetenswaardigheden. Ter illustratie worden hierbij ook korte CD-fragmenten beluisterd en geanalyseerd in samenspraak met de deelnemers. In aansluiting op de thematiek van Het Slavenkoor zijn de voorbereidende zangoefeningen gerelateerd aan Joodse canons. Het aandeel van de zang zal ca. 90 minuten van de totale workshoptijd nemen:

  • Inleidende lezing ca. 10 min.
  • Beluisteren CD-fragmenten ca. 10-15 min.
  • Voorbereidende oefeningen (zanghouding, adem, toonvorming) ca. 15-20 min.
  • Instuderen van de koorpartijen en tekst ca. 60 min.
  • Vocale en technische toelichtingen tussendoor ca. 10 min.

Benodigdheden

Geluidsapparatuur wordt zonodig door Arion meegebracht. Hieraan zijn geringe extra kosten verbonden.

Piano: Bij deze workshop is een toetsinstrument dringend gewenst. Een redelijke piano voldoet ruimschoots. Het is doorgaans niet nodig deze speciaal voor de workshop te laten stemmen. Indien in de werkruimte geen piano beschikbaar is, kan door Arion een synthesizer worden meegebracht die voldoende mogelijkheden biedt in een besloten zaal (tot ca. 100 personen). Hiervoor geldt een gereduceerd huurtarief. (Een privé-keyboard is veelal ongeschikt voor dit doel.) Voor grotere evenementen bevelen wij een huurpiano aan. Ons bedrijf kan hierbij eventueel bemiddelen. Een en ander graag in overleg.

Variant Slavenkoor met instrumentaal ensemble

De workshop "Het Slavenkoor" biedt tevens de mogelijkheid om instrumentalisten uit uw midden deel te laten nemen als begeleidend ensemble. De teamgeest van de deelnemers wordt daarmee meestal versterkt t.g.v. de onderlinge waardering. Gezien het karakter van de muziek, zijn hierbij met name strijkinstrumenten, maar eventueel ook één of enkele blazers goed inzetbaar. Als alternatief voor een contrabas kan een basgitaar (met eigen instrument en versterker) of een enigszins ervaren pianist meespelen.

Afspraken

Wilt u van deze extra mogelijkheid gebruik maken, dan is nader overleg noodzakelijk i.v.m. de bladmuziek voor de instrumentalisten. Zij zullen deze muziek vooraf toegezonden krijgen, zodat zij hieraan zelfstandig alvast kunnen studeren. Met de ensembleleden wordt voorafgaand aan de workshop 30 minuten gerepeteerd. Deze workshopvariant kent een meerprijs.