Arion Muziek
 
 
Muzieklessen bij het HMC:  
 

Muziek Huisregels

Aandachtspunten voor de ouder/verzorger die het kind komt brengen en halen

 1. Uw kind krijgt een mapje voor de liedjesstencils. Achterin treft u de gegevens van de docent. De kinderen brengen dit mapje elke week mee naar de les. Thuis mag vrijuit worden gekleurd aan de stencils. Werk liever niet met uw kind "vooruit" aan bijv. het tweede couplet, want daarmee doorkruist u soms de didactiek van de volgende les.
  Van lesmapjes en liedstencils zijn geen reserve-exemplaren voorhanden. Kwijtgeraakte materialen kunnen niet door de docent worden vervangen.
 2. Bij ziekte of verhindering van de leerling kunt u een e-mailberichtje naar de docent sturen.
 3. Houd een ziek kind liever thuis. (Half-)zieke kinderen kunnen zich niet goed concentreren en vragen meestal teveel aandacht. Bovendien hebben wij in ons gebouw geen mogelijkheden om kinderen op te vangen die misselijk worden. Wilt u het toch proberen, blijft u dan zelf paraat in de hal.
 4. Bij lesuitval door onvoorziene omstandigheden of plotselinge ziekte van de docent, kan veelal geen tijdig bericht meer naar de ouders worden gezonden. Bij voorbaat hiervoor onze excuses. In sommige gevallen is het wel mogelijk een e-mail uit te sturen. Zorg daarom dat wij altijd over uw correcte e-mailadres beschikken. Wijzigingen kunt u sturen naar info@arion-muziek.nl met in de cc eventueel één of twee extra adressen. Vermeld de naam van uw kind en de cursusnaam.
 5. Overtuig u er altijd van dat de docent in het lokaal aanwezig is. Dit voorkomt dat een kind verlaten voor de gesloten deur staat in geval van onverhoopte lesuitval.
 6. Laat s.v.p. uw kind vooraf naar het toilet gaan, zodat de les zo min mogelijk gestoord wordt.
 7. Let erop dat uw kind niet met kauwgom of ander snoepgoed het leslokaal binnenkomt. Uitzondering: een tractie bij verjaardag is leuk en wordt bijzonder gewaardeerd.
 8. Schoeisel: Er zijn in de musicallessen volop bewegingsactiviteiten. Daarom mogen kinderen geen slippers dragen. Noch is werken op blote voeten toegestaan, óók niet 'op eigen risico'. Prima zijn: gewone buitenschoenen, sandalen of sportschoenen. Balletschoenen zijn alleen geschikt voor kinderen die daaraan reeds gewend zijn.
 9. Wij proberen het wisselen van de lessen zo vlot mogelijk te laten verlopen en vragen doorvoor dat ouders op de gang afscheid nemen, niet het lokaal ingaan. Ook jongere broertjes/zusjes die mee naar binnen komen om het lokaal te verkennen, hinderen de start van de les. Komt u eens te laat, loop dan liever niet met uw kind mee het lokaal in, want dat stoort een reeds begonnen les enorm. De docent zal uw kind rustig opvangen en een medeleerling zet de stoel voor uw kind klaar.
 10. Wilt u de docent spreken over uw kind, doet u dit dan liever niet bij de lokaaldeur maar telefonisch tijdens de kantoordagen.
 11. Spreek met uw kind af wat hij/zij moet doen als u eens wat later komt bij het ophalen. Uw kind kan bijvoorbeeld veilig en overdekt wachten in het halletje van de school.
 12. De docent zal u informeren als uw kind zich tijdens de lessen anders mocht manifesteren dan passend is bij de ontwikkelingsfase. Geen bericht is dus goed bericht. Schroom echter niet om zelf contact op te nemen (telefonisch op kantoortijden) als u twijfels hebt. Indien uw kind een speciale ontwikkeling heeft, verwachten wij dat u hierover vroegtijdig informatie verstrekt, zodat de didactiek erop afgestemd kan worden. Dat is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in dat van de andere leerlingen uit de groep.
 13. Werkrust en concentratie in de les zijn belangrijk. Aantrekkelijke voorwerpen die niets met de muziekles van doen hebben werken afleidend. Daarom zijn stepjes, skates e.d. in het leslokaal niet toegestaan.
 14. Om dezelfde reden zijn vriendjes/logeetjes minder welkom in de les. De ervaring leert dat kinderen die een gast meebrengen zich anders gaan gedragen. Bovendien belemmert een enthousiaste gastleerling de voortgang van de les voor de andere kinderen. Overleg s.v.p. vooraf met de docent als een vriendje eventueel wil instromen als vaste leerling in de cursus.
 15. Ook speelgoed zien wij liever niet meekomen naar de les. Uitzonderingen hierop zijn de knuffel die de kleuter op z'n gemak kan stellen, en natuurlijk alle muziekinstrumenten die in de les gedemonstreerd mogen worden. Geef zo'n instrument bij aanvang van de les in beheer bij de docent.
 16. Filmen tijdens de (open) les is niet toegestaan.

Houtens Muziek Collectief (HMC) Cursus Muziektuin

Informatie over alle muzieklessen en telefoonnummers van docenten treft u op www.muziekschoolhouten.nl U kunt voor elk instrument rechtstreeks contact opnemen met vragen over lesprijzen, aanschaf/huur van een instrument, minimum leeftijd, lesdagen, wachtlijsten, etc. Het beste tijdstip om docenten te bellen is het einde van de ochtend.