Arion Muziek
 
 
Muzieklessen bij het HMC:  
 

Veelgestelde vragen

Vragen voorafgaand aan de aanmelding:

 • Vraag: Is het mogelijk vooraf een proefles te volgen of te komen kijken tijdens een van de andere lessen? Antwoord
 • Vraag: Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muziektuin? Antwoord
 • Vraag: Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muzikale Clown? Antwoord
 • Vraag: Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling, beperking, dyslexie of gedragsproblemen deelnemen aan Kindermusical? Antwoord
 • Vraag: Mogen ouders/verzorgers de eerste les aanwezig blijven? Antwoord

Vragen over de lopende cursussen:

 • Vraag: Mogen vriendjes/logeetjes meekomen naar de les? Antwoord
 • Vraag: Welke klokkenspellen voldoen; zijn losse onderdelen te krijgen? Antwoord
 • Vraag: Is restitutie mogelijk als een leerling voortijdig met de lessen stopt? Antwoord

Vragen voorafgaand aan de aanmelding

Is het mogelijk vooraf een proefles te volgen of te komen kijken tijdens een van de andere lessen?

Gaandeweg is Astrid Bleys in haar kindercursussen afgestapt van proeflessen. Met gastleerlingen hebben wij minder goede ervaringen. Wij willen in de algemeen vormende muzieklessen bereiken dat leerlingen zich realiseren dat zij kiezen voor muziekles. Het vraagt een bepaalde inzet, concentratie en discipline, want musiceren en vrijblijvendheid gaan niet samen. Hoe speels en gezellig de lessen aan de kleintjes ook zijn opgezet, toch klinkt er al wel een serieuze leshouding in door. Kleuters blijken dit in de praktijk te waarderen en als een meerwaarde te beschouwen ("je zit tenslotte op muziekles of je zit dat niet; wie naar de muziekschool gaat kàn ook echt iets" in hun beleving). Door proeflessen toe te staan, zullen de eerste drie à vier lesweken te rommelig uitpakken en dit komt de lessen en de leshouding beslist niet ten goede.

Anderzijds is gebleken dat kinderen die de les 'op proef' volgen zich vaak sterk bewust zijn van hun 'kijkerspositie'. Zij nemen soms geen werkelijk deel aan de les, maar observeren voornamelijk. Enkele nadelen hiervan zijn:

 • 'Kijkers' in de vorm van adspirantleerlingen die willen beoordelen of zij zich gaan opgeven, ervaren soms niet werkelijk hoe het is om mee te doen, want zij beleven het geheel vanaf de zijlijn.
 • Voor de vaste leerlingen in de groep is het onprettig als zij het gevoel hebben dat ze worden bekeken.
 • Om gasten zo goed mogelijk bij de les te betrekken en mee te laten doen is vaak een aanpassing in de lesopzet nodig (bijv. iets extra herhalen, zodat de gast ook eens mee kan spelen op een instrument). De vaste cursisten zijn daarbij niet gebaat want de voortgang van het normale lesplan wordt dan geremd.
 • Leerlingen die op eigen initiatief een gast meebrengen (bijv. een logeetje) worden vaak onverwachte stoorzenders in de groep doordat ze zich plotseling in een gastheerrol voelen staan, en zich daardoor sterk op het vriendje richten en minder deelnemen aan de les. De leerling zelf 'mist' daardoor feitelijk een zinvolle les en de andere kinderen worden gehinderd.

Uitzonderingen worden gemaakt als er --bij ouders en docent-- sprake is van twijfel of een kind qua werkniveau in de cursus zal passen. Doorgaans spreekt de docent in die gevallen een proeftraject van drie lessen af.

Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muziektuin?

In de cursus Muziektuin zijn positieve ervaringen opgedaan met kinderen uit het speciaal onderwijs. Omdat deze cursus nog niet àl te specifiek gericht is op het notenlezen, passen kinderen met een afwijkend werkniveau veelal redelijk gemakkelijk in de groep. Wij verwachten dat de ouder aan de docent een goed inzicht verschaft in de mogelijkheden, beperkingen en gedragseigenschappen van het kind. Mochten aanpassingen nodig zijn, dan is dit bespreekbaar. Soms is het wel verstandig om de cursus Muziektuin een jaartje uit te stellen, omdat er af en toe gewerkt wordt aan interpretatie van notenbeelden op grond van het grafische beeld. Dit vraagt enig ontwikkeld abstractievermogen. Voor blinde of slechtziende leerlingen worden tastbare alternatieven aangeboden.

Als er in de ogen van de docent sprake is van twijfel of een kind qua werkniveau of ontwikkelingsfase in de cursus zal passen, wordt doorgaans een proeftraject van drie lessen afgesproken.

Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling, beperking, dyslexie of gedragsproblemen deelnemen aan Kindermusical?

In de cursus kindermusical is het uitgangspunt dat er plaats is voor iedereen die graag mee wil doen en die voldoet aan het leeftijdscriterium (minimaal 9 jaar òf in schoolgroep 5 of hoger zittend).

Sommige cursisten hebben veel potentieel op kunstzinnig en expressief gebied. Maar het gebeurt ook regelmatig dat er kinderen deelnemen die in het dagelijks schoolleven wat minder goed 'in hun vel' zitten. In veel gevallen kunnen zij in de kindermusical uitstekend functioneren en er zelfvertrouwen opdoen. Het is eventueel mogelijk dat kinderen zich op een bepaalde taak toeleggen, bijvoorbeeld de rekwisieten of kleding verzorgen. Sommige kinderen vinden het heerlijk om op een speciaal terrein aan de slag te gaan en daar leuke resultaten te boeken. Anderen vinden in de groep één of enkele kameraden met wie zij goed samenwerken op het creatieve vlak. Binnen het kader van de productie is er doorgaans 'voor elk wat wils' in deze cursus te vinden. Alle deelnemers moeten leren rekening te houden met elkaar en met elkaars gevoeligheden, want in de club van de kindermusical moet ruimte zijn om vrijuit te experimenteren met ideeën. Ook hun eigen sterke en zwakke kanten leren zij kennen en aanvaarden. Respect is een sleutelbegrip in de groep. Bij speciale kinderen verwachten wij dat de ouder de docent goed informeert.

Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muzikale Clown?

In Muzikale Clown is ruimte voor verschillende typen kinderen; ook kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor deze lessen. Neemt u hierover eerst contact op rechtstreeks met de docent te overkeggen.

Mogen ouders/verzorgers de eerste les aanwezig blijven?

Uitgangspunt bij de kindercursussen is dat leerlingen van groep 1 en ouder zelfstandig de les volgen. De eerste les is meestal spannend, zowel voor het kind als voor de ouder. Het is prima als ouders de eerste les even mee naar binnen lopen om het kind te helpen een geschikte zitplaats te kiezen. Bijvoorbeeld naast een klasgenootje of naast iemand waarmee het op het eerste gezicht wel lijkt te 'klikken'. Met een enthousiast "veel plezier allemaal" treden de ouders na enkele minuten terug zodat het muzikale kennismakingsspelletje kan beginnen.

Kinderen die zich bij de ingang nog stevig aan hun moeder vastklampten, doen over het algemeen vrij snel na het vertrek van de ouder al heel ontspannen mee aan de les, en gaan in de meeste gevallen drie kwartier later vrolijk naar huis.

Vragen van ouders van leerlingen die een lopende cursussen volgen

Mogen vriendjes/logeetjes meekomen naar de les?

Incidentele gasten (vriendjes/logeetjes) kunnen alleen in uitzonderingsgevallen -uitsluitend na telefonisch overleg- mee naar de les komen. De regel behoeft misschien enige toelichting. U kunt hierover meer lezen bij het onderwerp proeflessen.

Welke klokkenspellen voldoen; zijn losse onderdelen te krijgen?

Voor klokkenspellen die in de les gebruikt worden gelden hoge eisen qua zuiverheid. De docent kan dit beoordelen door de zuiverheid te testen in vergelijking met de typen die centraal door ons worden ingekocht. De merken die wij kiezen zijn altijd electronisch op toonhoogte gecontroleerd (u ziet dan aan de onderkant van de staafjes een uitgeslepen rondje als spoor van het na-stemmen).
Er zijn enkele goede merken te noemen die u meestal veilig (ook tweedehands) kunt aanschaffen:

 • "Studio 49" (modellen Gsd, met gele of -wat ouder type- blauwe staafjes).
 • "Sonor" (modellen NG10, met rode of -wat ouder- gele staafjes);
De nieuwprijs van de genoemde modellen ligt meestal tussen de €40,= en €45,=.

Goede merken fabriceren soms echter ook een lijn van minder hoogwaardige instrumenten (nauwelijks goedkoper). Kiest u van een goed merk daarom liever niet voor klokkenspellen met matte aluminium staafjes, die zullen vaker worden afgekeurd voor gebruik in de les. Roestvrij stalen modellen (ook van sommige andere merken) kunnen soms juist weer wel goed gebruikt worden.

Modellen waarbij elk staafje een andere kleur heeft, zijn vrijwel altijd bedoeld als speelgoed en onbruikbaar voor de muziekles. Een klokkenspel voor deze cursus moet minimaal bevatten: Staafjesreeks C-D-E-F-G-A-B-C-D-E-F. Noodzakelijk zijn tevens een losse Bes en een losse Fis (hoge Fis hoeft niet).

Let bij een tweedehands klokkenspel op dat de draagpennen waarop de staafjes rusten niet verbogen zijn. Met name de F en B worden vaak op- en afgenomen. Als dat niet rechtstandig gebeurt kunnen de pennen op den duur verbogen raken, vooral aan de bovenrand. Verbogen draagpennen geven veelal een onherstelbaar verlies van klankkwaliteit, wat het klokkenspel ongeschikt maakt voor de cursus.

Ontbrekende staafjes kunt u in sommige gevallen nabestellen bij een muziekhandel, maar vaak is dat problematisch. U dient nauwkeurig zoveel mogelijk details op te geven (ook de kleur, en het aantal bevestigingsgaatjes per staafje), want de staafjes zijn niet uitwisselbaar t.g.v. een andere boring/ophanging.
Qua toonhoogte: de meestgebruikte tonen lage C t/m B liggen in het zgn. 3''' oktaaf. U bestelt deze als bijv. F-3 of Bes-3. De allerhoogste staafjes (hoge C t/m hoogste F) zijn uit het 4'''' oktaaf. De allerhoogste Fis (dus Fis-4) wordt in de les niet gebruikt die hoeft u niet na te bestellen).
Sommige fabrikanten (bijna altijd buitenlands) zijn rechtstreeks via het internet te bereiken. Goed bekend met het assortiment op dit gebied en behulpzaam bij uw bestelling is onze leverancier www.vanginkel-muziek.nl

Het is niet nodig om een zgn. 'chromatisch' klokkenspel te nemen. Chromatisch betekent: met twee rijen staafjes, dus vergelijkbaar met de witte en zwarte toetsenrijen van de piano. Een enkelvoudige rij, dus alleen de 'witte' (diatonisch genoemd, oftewel: volgens een toonladder van C) volstaat. Chromatische klokkenspellen zijn fors duurder, terwijl de extra tonen in onze cursus niet worden gebruikt. Er zijn enkele chromatische klokkenspellen in omloop in het tweedehands circuit. Deze zijn wel te gebruiken in de les mits de zuiverheid in orde is.

Nieuwe klokkenspellen worden geleverd met twee stokken in de doos. Twee stokken is beter dan één stok, maar losse stokken zijn doorgaans het hele jaar te koop bij de docent (ca. €3,= per stuk).

Is restitutie mogelijk als een leerling voortijdig met de lessen stopt?

Voortijdige beëindiging van de muzieklessen is geen reden tot retournering van het lesgeld. Slechts in de uitzonderingsgevallen van verhuizing of langdurige ziekte kan hierop een beroep worden gedaan. Zie ook de Algemene Voorwaarden (pdf) onder 'Opzegging'.

Mocht er in de loop van de cursus ontevredenheid rijzen of meldt uw kind problemen rondom werkniveau, contact, gedrag of anderszins dan is het de taak van de ouders om daarover vroegtijdig met de docent in overleg te treden. De docent heeft voor de meeste kinderen uiteenlopende mogelijkheden om in te grijpen qua lesstof, niveau van de speelopdrachten, contact met medeleerlingen, individuele aanspreektoon, extra hulp bij huiswerkoefeningen etc.