Arion Muziek
 
 
Muzieklessen bij het HMC:  
 

Veelgestelde vragen

Vragen voorafgaand aan de aanmelding:

  • Vraag: Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muziektuin? Antwoord
  • Vraag: Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muzikale Clown? Antwoord
  • Vraag: Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling, beperking, dyslexie of gedragsproblemen deelnemen aan Kindermusical? Antwoord

Vragen over de lopende cursussen:

  • Vraag: Mogen vriendjes/logeetjes meekomen naar de les? Antwoord
  • Vraag: Is restitutie mogelijk als een leerling voortijdig met de lessen stopt? Antwoord

Vragen voorafgaand aan de aanmelding

In de cursus Muziektuin zijn positieve ervaringen opgedaan met kinderen uit het speciaal onderwijs. Omdat deze cursus nog niet àl te specifiek gericht is op het notenlezen, passen kinderen met een afwijkend werkniveau veelal redelijk gemakkelijk in de groep. Wij verwachten dat de ouder aan de docent een goed inzicht verschaft in de mogelijkheden, beperkingen en gedragseigenschappen van het kind. Mochten aanpassingen nodig zijn, dan is dit bespreekbaar. Soms is het wel verstandig om de cursus Muziektuin een jaartje uit te stellen, omdat er af en toe gewerkt wordt aan interpretatie van notenbeelden op grond van het grafische beeld. Dit vraagt enig ontwikkeld abstractievermogen. Voor blinde of slechtziende leerlingen worden tastbare alternatieven aangeboden.

Als er in de ogen van de docent sprake is van twijfel of een kind qua werkniveau of ontwikkelingsfase in de cursus zal passen, wordt doorgaans een proeftraject van drie lessen afgesproken.

Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling, beperking, dyslexie of gedragsproblemen deelnemen aan Kindermusical?

In de cursus kindermusical is het uitgangspunt dat er plaats is voor iedereen die graag mee wil doen en die voldoet aan het leeftijdscriterium (minimaal 9 jaar òf in schoolgroep 5 of hoger zittend).

Sommige cursisten hebben veel potentieel op kunstzinnig en expressief gebied. Maar het gebeurt ook regelmatig dat er kinderen deelnemen die in het dagelijks schoolleven wat minder goed 'in hun vel' zitten. In veel gevallen kunnen zij in de kindermusical uitstekend functioneren en er zelfvertrouwen opdoen. Het is eventueel mogelijk dat kinderen zich op een bepaalde taak toeleggen, bijvoorbeeld de rekwisieten of kleding verzorgen. Sommige kinderen vinden het heerlijk om op een speciaal terrein aan de slag te gaan en daar leuke resultaten te boeken. Anderen vinden in de groep één of enkele kameraden met wie zij goed samenwerken op het creatieve vlak. Binnen het kader van de productie is er doorgaans 'voor elk wat wils' in deze cursus te vinden. Alle deelnemers moeten leren rekening te houden met elkaar en met elkaars gevoeligheden, want in de club van de kindermusical moet ruimte zijn om vrijuit te experimenteren met ideeën. Ook hun eigen sterke en zwakke kanten leren zij kennen en aanvaarden. Respect is een sleutelbegrip in de groep. Bij speciale kinderen verwachten wij dat de ouder de docent goed informeert.

Kunnen kinderen met een speciale ontwikkeling of beperking deelnemen aan Muzikale Clown?

In Muzikale Clown is ruimte voor verschillende typen kinderen; ook kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor deze lessen. Neemt u hierover eerst contact op rechtstreeks met de docent te overkeggen.

Vragen van ouders van leerlingen die een lopende cursussen volgen

Mogen vriendjes/logeetjes meekomen naar de les?

Incidentele gasten (vriendjes/logeetjes) kunnen alleen in uitzonderingsgevallen -uitsluitend na telefonisch overleg- mee naar de les komen. De regel behoeft misschien enige toelichting. U kunt hierover meer lezen bij het onderwerp proeflessen.

Is restitutie mogelijk als een leerling voortijdig met de lessen stopt?

Voortijdige beëindiging van de muzieklessen is geen reden tot retournering van het lesgeld. Slechts in de uitzonderingsgevallen van verhuizing of langdurige ziekte kan hierop een beroep worden gedaan. Zie ook de Algemene Voorwaarden (pdf) onder 'Opzegging'.

Mocht er in de loop van de cursus ontevredenheid rijzen of meldt uw kind problemen rondom werkniveau, contact, gedrag of anderszins dan is het de taak van de ouders om daarover vroegtijdig met de docent in overleg te treden. De docent heeft voor de meeste kinderen uiteenlopende mogelijkheden om in te grijpen qua lesstof, niveau van de speelopdrachten, contact met medeleerlingen, individuele aanspreektoon, extra hulp bij huiswerkoefeningen etc.