Arion Muziek
 
Zingen in een Vrouwenkoor  
Zanglessen voor volwassenen bij het HMC:
  • Zingen in een Vrouwenkoor, 40+

In Utrecht en omgeving:

 

 

Cappella Cantica Kerstoptreden
(foto Kees Linnenbank)

Zingen in een Vrouwenkoor

Groepscursus voor 40-plussers - overdag

Dit koor in Houten is speciaal gericht op vrouwenstemmen. Het is een oefengroep voor vrouwen met een passie voor zingen, zonder te streven naar podiumprestaties.

Deze cursus is geschikt voor dames die graag diepgaander willen doorstuderen aan meerstemmige liederen. Bijvoorbeeld voor wie die al eerder een stemvormingscursus volgde, of elders in een koor zingt (gezongen heeft) en aandacht wil besteden aan stemontwikkeling, zuivere koorklank en muzikaal gehoor. Ook beginners kunnen zich aanmelden, om in een proefles uit te proberen of zij qua mogelijkheden van hun stem in de groep passen.

Verder komen luisteroefeningen, inzicht in meerstemmigheid, partituurlezen en muziekgeschiedenis aan bod. Vanzelfsprekend behandelen we aspecten als houding, adem en articulatie. Natuurlijk staat voorop: heel veel zingen! Eenmaal ingestudeerde stukken worden regelmatig herhaald zodat de klank verder verbetert en het plezier groeit.

De atmosfeer van zangcursussen bij Astrid is: gezellige lessen waar het samenzingen centraal staat. Binnenskamers met saamhorigheid in de groep, en een open houding van deelnemers en docent. Het zangplezier is ons enig doel; hoewel we elke week en stapje verder proberen te komen, wordt niet naar optredens toegewerkt.

Opzet van de lessen

We leggen een werkmap aan met meerdere liederen in verschillende stijlen en genres. Deze liederen komen gedurende langere tijd steeds in de lessen terug en vormen de basis. De keuze van de liederen past bij de mogelijkheden en de wensen van de deelnemers. Dit zijn over het algemeen de iets langere stukken (tot ca. zes pagina's) die het mogelijk maken om lekker door te zingen. Tussendoor zangtechniek en achtergrondinformatie.

Elke les wordt een CD-opname beluisterd die we met elkaar nabespreken, waarbij allerlei muzikale en vocale wetenswaardigheden belicht worden. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng, zowel van de docent als van de deelnemers zelf. Meerdere invalshoeken vergelijken, van gedachten wisselen over interpretaties en muzieksymboliek.

Waarom is deze cursus alleen voor vrouwen?

Om zo flexibel mogelijk te kunnen zijn in het experimenteren met verschillende manieren van stemgebruik, toonhoogte, zuiver samenzingen enz, valt de keuze voor de vervolgcursus op repertoire dat gecomponeerd is voor gelijk klinkende zangstemmen (ofwel mannen- danwel vrouwenstemmen)

Deze lessen zijn ontstaan vanuit een bestaande behoefte. Sommige vrouwelijke cursisten wilden graag kunnen studeren aan meer egale koorklank. In dit geval werken voor twee-, drie- en vierstemmig vrouwenkoor. Indien zich voldoende mannen melden met een dergelijke vraag is het mogelijk ook een vervolgcursus mannenkoor in te richten.

Doelgroep

Inschrijving staat open voor vrouwen (40-plus). Er geldt geen maximum leeftijd (nooit te oud om te zingen). Het is niet nodig noten te kunnen lezen of thuis te studeren. Wel wordt voldoende stemkwaliteit en een redelijk gehoor verwacht. De docent kan adviseren of eventueel een stemtest afnemen (aankruisen op aanmeldformulier!). De groepsgrootte is 8 tot 16 personen.

Cursusduur: unieke, flexibele opzet

De cursus omvat een serie van 15 lessen. De lessen worden overdag gegeven en duren wekelijks 90 minuten. Twee keer per jaar (sept en feb) kunnen nieuwe deelnemers instromen. De lessen vinden plaats op woensdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur in Wijkcentrum Schoneveld.

Het cursusgeld is gebaseerd op 15 lesweken. Om tegemoet te komen aan flexibele vakantieperiodes van de koorleden, is er aan het eind van elk halfjaar de mogelijkheid om gratis twee gemiste lessen in te halen.

Cursusprijs in het seizoen 2019/2020

Per halfjaar (15 lessen plus twee gratis inhaallessen!): €47,99 per maand door middel van automatische incasso. Vijfmaal in september, oktober, november, december en januari voor het eerste halfjaar. Voor het tweede halfjaar in februari, maart, april, mei en juni. Er zijn geen bijkomende kosten voor partituren.

Houders van een U-pas kunnen voor het lesgeld hun U-pasbudget gebruiken. Voor U-pashouders die inwoner van de gemeente Utrecht zijn, kunnen wij aanvullend extra subsidies laten aanvragen. Meer informatie over de U-pas.

Inschrijving en betaling

U geeft zich voor de cursus Vrouwenkoor eenmalig op via het aanmeldformulier op de website. Het cursusgeld wordt vooruit betaald, daarna wordt u definitief ingeschreven. U ontvangt per e-mail een bevestiging met verdere informatie.

De inschrijving is bindend, overleg bij twijfel vooraf met de docent. Meer informatie treft u in de Algemene Voorwaarden (pdf). Inschrijven voor het nieuwe seizoen is mogelijk vanaf 1 mei. Opgeven voor de cursus die begint in februari kan vanaf 1 november.