Arion Muziek
 
Muzieklessen  
Muzieklessen in Speeltuin “De Boog”, Rivieren-/Dichterswijk    


Berendans


getekend door Jolente

Speeltuin De Boog — Piano

Voor kinderen in groep 3 en hoger.

Lesmethode piano

Kinderen leren liedjes spelen, spelenderwijs noten lezen en er worden oefeningen voor vingertechniek en de zithouding gedaan.

Muzikaal gezien is er tijdens de les zowel aandacht voor solo-spel als voor samenspel. Het samenspelen kan gebeuren met meerdere personen tegelijk op de piano of met bij de lesmethode horende cd's. Aanvullend leer je bijpassende ritmes spelen op de slaginstrumenten die in het lokaal aanwezig zijn.

Doelgroep pianoles

Alle kinderen uit de wijk (Rivierenwijk en omliggende wijken) in groep 3 en hoger kunnen zich opgeven voor pianoles.

In groep 3 wordt gewerkt met een speciale methode voor jonge kinderen. Een aantrekkelijk boek met kleurplaten dat vanuit luisteren en naspelen te werk gaat. Vanaf groep 4 gebruiken we een leuk lesboek om stapsgewijs te leren spelen vanuit noten lezen. Extra lange lessen zijn mogelijk voor betere vingertechniek.

Pianoleerlingen moeten in staat zijn dagelijks oefenen uit het lesboek. Regelmatig oefenen is noodzakelijk.

Oefenen voor pianoles

Dagelijks oefenen is voor pianoles noodzakelijk. Dat kan op een akoestische of een digitale piano. Eventueel kan tijdens de eerste maanden een eenvoudig keyboard volstaan. De docent kan adviseren bij het huren of aanschaffen van geschikte studiepiano.

Lesvormen

Voor pianoles (leeftijd vanaf groep 4) is er keuze uit drie lesvormen:

Klein groepje: duo-les
In een klein groepje is er persoonlijke aandacht en ruimte voor individuele hulp, corrigeren van vingerzetting, handpositie, houding en adem. Duo-groepjes bestaan uit twee kinderen.

In sommige gevallen kan een 3-persoonsgroepje worden samengesteld. De les duurt dan langer: twee kinderen samen krijgen 20 minuten, drie kinderen samen krijgen 30 minuten.

  • Met 2 kinderen (duo-les): 20 minuten.
  • Met 3 kinderen (trio-les): 30 minuten.

Duo-Turbo-lessen
Kleine groepjes in de variant turbo krijgen extra lange lessen, met meer achtergrondkennis, ontwikkeling van gehoor en muzikaliteit.

  • Met 2 kinderen (turbo duo-les): 30 minuten intensief.
  • Met 3 kinderen (turbo trio-les): 40 minuten intensief.

Privéles solo
Voor diegenen die graag alléén les hebben, of voor wie geen passend groepje gevonden kan worden. De basislessen Solo duren 20 minuten. Extra lange solo-turbo-lessen zijn mogelijk in overleg tegen meerprijs. De goedkopere Solo-budget lessen duren 15 minuten.

Tarieven

De prijzen worden berekend op basis van een bepaald bedrag per les. Het tarief hangt af van de groepsgrootte die u kiest. Het jaarbedrag voor de cursus (35 lesweken) bedraagt 35 x deze lesprijs. Zie voor alle prijzen het aanmeldformulier.

Houders van een U-pas kunnen voor het lesgeld hun U-pasbudget gebruiken. Voor U-pashouders die inwoner van de gemeente Utrecht zijn, kunnen wij aanvullend extra subsidies laten aanvragen. Meer informatie over de U-pas.

Veelgestelde vragen

  • Waarom is het niet mogelijk om pianoles te nemen in de lesvorm van een grote, goedkopere, groep? Antwoord
  • Ik heb op internet diverse aantrekkelijk geprijsde instrumenten gezien. Waar moet ik op letten bij aankoop? Antwoord
  • Kunnen ouders tijdens de les aanwezig blijven? Antwoord
  • Zijn er open lessen of uitvoeringen? Antwoord
  • Wat is het verschil tussen een akoestische en een digitale piano? Antwoord
  • Ik heb een aanbieding van een tweedehands piano gezien. Waar moet ik op letten? Antwoord
Oefenen juiste vingerhouding: kromme vingers!

Platte vingers

Kromme vingers